PolskiAngielski
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Nasza firma VAPADERA Kinga Pasiek-Stefanicka zajmuje się prowadzeniem kilku stron internetowych, w tym sklepu, na którym mogą Państwo zakupić interesujące ich produkty.
Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe i korzystających z naszych usług. Jednocześnie dokładamy wszelki starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji i danych.

 

Dane osobowe

 

W czasie korzystania ze strony możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych na przykład podczas procesu zakupu produktu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do realizacji usługi i korzystania z funkcjonalności strony.

 

Przetwarzanie Danych Osobowych- klauzula informacyjna.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu składania zamówienia oraz na koncie założonym na stronie sklep.bikemaraton.com.pl jest VAPADERA Kinga Pasiek-Stefanicka, mamy siedzibę w Szklarskiej Porębie, ul. Sikorskiego 1/11a. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kingapasiek@gmail.com , telefonicznie pod numerem (...) lub pisemnie na adres siedziby.
 1. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu składania zamówienia oraz oraz na koncie założonym na stronie sklep.bikemaraton.com.pl będziemy przetwarzać w celu :
 • przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy zakupił/a Pan/Pani nasz produkt,
 • w celu informacyjnych np. nowości, promocje i inne,
 • w celu dowodowym, archiwalnym,
 • aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
 • aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
 • w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 1. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z zakupem produktu, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – zakupu produktu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zakupu przez Panią/Pana wybranego produktu.

Przejdź do strony głównej